БАНКОВА СИСТЕМА МАРТ 2017

ПРЕГЛЕД НА БАНКОВАТА СИСТЕМА КЪМ 31 МАРТ 2017 За първото тримесечие от 2017 година българската банкова система отчита положителни резултати по всички показатели спрямо отчетените данни декември 2016. След прегледа на качеството на активите банките отчитат изпълнение на указанията и корекции спрямо предписянията на БНБ. Към края на март 2017 балансовото число на банковата система отчита повишение от близо 1%, и достига сумата от 92.9 млрд. лв. Първите 5 позиции по размер на активите са зае...
More

Определена обща вноска на бнковата система във ФПБ

Вноска на банковата система за ФПБ На 13 април УС на БНБ определя общата сума, която трябва да бъде внесена от банковата система във ФПБ (фонд за преструктуриране на банките), която е в размер на 111 274 208 лв. Управителният съвет на Българската народна банка е определил и вноските за всяа банка и клон на банка банка от трета държава, като всяка банка ще бъде уведомена. Банките трябва да внесат определените вноски в срок от тридесет дни, от датата, в която са уведомени.             ...
More

Технологиите в Банковата Сфера

БНБ
Дигитализацията е вече дума, завземаща почти всяка част от съвременния живот. Тя навлиза и в банкирането, с което и повлиява и пазара на труда в банковия сектор. На път е и да навлезе в този сектор и изкуственият интелект. С понижаването на лихвите и идва и необходимостта от реформа в банковия сектор. Тя се случва, като пример за това са съкращенията на служители в Дойче Банк, ING също. Същия пример се наблюдава и в Холандия, която съкращава с 50% броя клонове в банковата си система през посл...
More

ДИГИТАЛНА НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА В ШВЕЦИЯ

Швеция обмисля въвеждането на национална дигитална валута. Обсъждането на този проект е провокирано от намаленото използване на традиционните разплащателни средства - банкноти и монети. Новата национална валута ще бъде Електронна Крона. Заместник-управителят на шведската РискБанк, аргументира налагането на новия проект по време на конференция за финансови услуги предлагани от компании, като данните сочат че търсенето на пари в брой е намаляло с 36 милиарда крони. Според Ройтерс, въвежд...
More

БЪДЕЩЕТО НА БАНКИРАНЕТО

Дигитализацията е вече дума, завземаща почти всяка част от съвременния живот. Тя навлиза и в банкирането, с което и повлиява и пазара на труда в банковия сектор. На път е и да навлезе в този сектор и изкуственият интелект. С понижаването на лихвите и идва и необходимостта от реформа в банковия сектор. Тя се случва, като пример за това са съкращенията на служители в Дойче Банк, ING също. Същия пример се наблюдава и в Холандия, която съкращава с 50% броя клонове в банковата си система през посл...
More

Първа Инвестиционна Банка с увеличение на Собствения Капитал

През месец септември 2016 г., ПИБ отчита ръст в собствения капитал с над изискуемите 13.5%, а капиталовата адекватност на банката отчита резултат 15.35%. Към края на септември печалбата на банката също отчита ръст преди данъци 61.3 млн. лв. Заделените от банката провизии са в размер на 201 милиона лева. Това помага на банката да изгради добри излишъци от капитал.  
More

Банковите Депозити – Ползите от тях

Vine се спира
Безспорен е фактът, че банковите депозити стават все по-малко привлекателни за вложителите, поради намаляващата им доходност през последните години. Но алтернативите за инвестиция не за всички са добре познати. Повечето от нас дори се отнасят с недоверие към инвестиции в ценни книжа. Очакваната висока доходност от стартиране на нов собствен бизнес, също няма потвърждение за реализацията си в кратък срок. Финансовите инструменти и търговията на фондовите борси, са далеч от ежедневието на голяма ч...
More

ЦЕНАТА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ

Vine се спира
При променящите се условия в предлагането на банкови услуги, въпросът за ползите и разходите, свързани с вложенията ни в банковите институции става все по-актуален. Спадът в лихвите по банковите депозити стимулира търсенето на алтернативи за инвестиции. На мястото на очакваните и получавани сравнително добри лихви по депозити, се появяват нови разходи, а лихвените ползи от вложенията ни често се конкурират с разходите, които се начисляват. ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ Към момента лихвите по 12 мес...
More

Приета Наредба №19 на БНБ за Кредитните Посредници

На 20 октомври 2016 г., БНБ прие наредба 19, с която се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на Централната Банка. Наредбата е свързана със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП). Съгласно приетата наредба №19, лицата, които извършват кредитно посредничество по смисъла на ЗКНИП, трябва да подадат в БНБ необходимите документи за вписване до 21 януари 2017 година.    
More