REVOLUT – ДИГИТАЛНА ИЛИ ОБИКНОВЕНА БАНКА ?

Базираната в САЩ дигитална банка REVOLUT обяви въвеждането на такси, които до този момент не съществуваха или бяха ниски. Това беше и една от основните причини, потребителите да се насочат към нея.

Предвижда се въвеждане на такси от 12 август 2020 г., като изпращането на пари в чужбина ще струва $1.06 във валутата на съответната страна, 4 франка за транзакции в долар, и 6 франка за транзакции във всяка друга валута.

Също така, промяна има и при  поръчките на свободната борса. Горната граница ще бъде понижена до 1 250 франка, а процентът, който се начислява за поръчка през почивните дни ще се увеличи до 1% като до този момент, той беше 0-5%.