Вноска на банковата система за ФПБ април 2016

На 13 април 2016 УС на БНБ определя общата сума, която трябва да бъде внесена от банковата система във ФПБ (фонд за преструктуриране на банките), която е в размер на 111 274 208 лв.

Управителният съвет на Българската народна банка е определил и вноските за всяа банка и клон на банка банка от трета държава, като всяка банка ще бъде уведомена.

Банките трябва да внесат определените вноски в срок от тридесет дни, от датата, в която са уведомени.