REVOLUT – ДИГИТАЛНА ИЛИ ОБИКНОВЕНА БАНКА ?

Базираната в САЩ дигитална банка REVOLUT обяви въвеждането на такси, които до този момент не съществуваха или бяха ниски. Това беше и една от основните причини, потребителите да се насочат към нея. Предвижда се въвеждане на такси от 12 август 2020 г., като изпращането на пари в чужбина ще струва $1.06 във валутата на съответната страна, 4 франка за транзакции в долар, и 6 франка за транзакции във всяка друга валута. Също така, промяна има и при  поръчките на свободната борса. Горната грани...
More

Шумът на парите 2020

За подерен 11-ти път в България беше проведена единствената финансова конференция, този път онлайн, предид извънредната обсатновка. Тя се състоя на 10 и 11 юни 2020, с по няколко панела всеки един от дните. Програмата включи лектори от банковата, финансова сфера, информационните тохнологии, Фин тех и други. Бяха разгледани теми като: Как да увеличим спестяванията си във време на криза, Киберсигурността и модерното банкиране, Каква ще е ролята на банките за възстановяването след кризата,...
More

Нови 5G станции от Нокия с водно охлаждане

Nokia представи новата си разработка, на 5G радио станции, базирани на водно охлаждане, разработени в Nokia Bell Labs. Новите обекти ще бъдат тихи, не изискващи поддръжка, като размерът им ще бъде на половина по-малък, а разходите за енергия с 30% по-ниски. Освен това, емисиите на въглероден оксид ще бъдат намалени с 80%. Това показва ангажираността на Nokia за борба с изменението на климата и подобряване на работата на мрежите. Nokia обяви, че финландският оператор Elisa ще бъде един от първите...
More

Държавата ще придобие дял в Първа Инвестиционна Банка

ПИБ
Предвид условията, на които България трябва да отговаря, за да се присъедини към валутния механизъм ERM II, и последната пречка, пред която е изправена, а именно - необходимото увеличение на капитала от 200 милиона лева, държавата ще изкупи акции, представляващи 70% от стойността на необходимото увеличение, като останалите 30% ще бъдат придобити от часен инвеститор. Цената на акциите, ще бъде не по-висока от средната пазарна цена, Покупката на акциите става чрез Българска банка за развитие, к...
More

Вноска на банковата система за ФПБ април 2016

Вноска за банковата система
На 13 април 2016 УС на БНБ определя общата сума, която трябва да бъде внесена от банковата система във ФПБ (фонд за преструктуриране на банките), която е в размер на 111 274 208 лв. Управителният съвет на Българската народна банка е определил и вноските за всяа банка и клон на банка банка от трета държава, като всяка банка ще бъде уведомена. Банките трябва да внесат определените вноски в срок от тридесет дни, от датата, в която са уведомени.
More