Дни на Кариерата 13-14 март 2018

http://www.fin-news.info/blog/2018/03/13/%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-13-14-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-2018/

На 13 и 14 март в София, се провежда кариерния форум „Национални дни на кариерата“, където студенти, работещи и всички, които имат интерес да бъдат информирани относно тенденциите на трудовия пазар, могат да посетят форума.

Там ще имат и възможността за среща с водещи международни и национални компании, където да изберат стаж при необходимост или работно място, като сферите на възможностите са всички – финанси и банково дело, счетоводство, телекомуникации, застраховане, човешки ресурси, хипермаркети.

Форумът ще се праведе и в градовете Варна, Русе, В. Търново, Габрово, Свищов, Бургас и Пловдив.

Подробна информация, ще намерите на https://careerdays.bg.