Дни на Кариерата 13-14 март 2018

На 13 и 14 март в София, се провежда кариерния форум "Национални дни на кариерата", където студенти, работещи и всички, които имат интерес да бъдат информирани относно тенденциите на трудовия пазар, могат да посетят форума. Там ще имат и възможността за среща с водещи международни и национални компании, където да изберат стаж при необходимост или работно място, като сферите на възможностите са всички - финанси и банково дело, счетоводство, телекомуникации, застраховане, човешки ресурси, хипер...
More