СОТ 161 и СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ СЕ СЛИВАТ

http://www.fin-news.info/blog/2017/03/11/%d1%81%d0%be%d1%82-161-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82/

С одобрението на комисията за защита на конкуренцията, водешите в сектора за частни охранителни услуги „СОТ–Сигнално охранителна техника“ ЕООД и „Секюпити холдинг“ АД се сливат.

Така СОТ 161 затръждава лидерската си позиция, като пазарният й дял остава в размер на 20-30%, от пазара за техническа охрана.

Спрямо пазара на инкасо обаче, СОТ 161 с пазарен дял от едва 5-10%, отстъпва позицията си на „ВИП Секюрити“, чийто пазарен дял надхвърля 40%. Според КЗК сливането няма да доведе до монополизиране на пазара, в който се наблюдават сливания, като продажбата на британската G4S на „ВИП Секюрити“, който затвърди лидерството си.