СОТ 161 и СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ СЕ СЛИВАТ

СОТ 161
С одобрението на комисията за защита на конкуренцията, водешите в сектора за частни охранителни услуги "СОТ–Сигнално охранителна техника" ЕООД и "Секюпити холдинг" АД се сливат. Така СОТ 161 затръждава лидерската си позиция, като пазарният й дял остава в размер на 20-30%, от пазара за техническа охрана. Спрямо пазара на инкасо обаче, СОТ 161 с пазарен дял от едва 5-10%, отстъпва позицията си на "ВИП Секюрити", чийто пазарен дял надхвърля 40%. Според КЗК сливането няма да доведе до монополи...
More