СТРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛКИ НА ПЕТРОЛ НАМАЛЯВАТ ДОБИВА

След като първоначално страните производителки на петрол членуващи в ОПЕК взеха решение за намаляване на производството с 1.2 милиона барела на ден, страните производителки извън ОПЕК също последваха взетото решение за съкращение със 558 хиляди барела на ден. Изключение прави единствено Боливия. Общото намаление на добива на всички страни производителки ще бъде между 1.7 и 1.8 милиона барела на ден.

От 01 януари 2017 година добивът на страните от ОПЕК ще бъде 32.5 милиона барела на ден.

Взетото решение има за цел да балансира пазара на цените на ценната суровина, която показа значително понижение.