В реално време НАП ще има достъп до данни за пътните нарушения

НАП ще има вече достъп в реално време за неплатените глоби.

Данните ще бъдат споделени между НАП и МВР.

НАП получава автоматично данни плащания и задължения в просрочие към сметки на МВР и наказателни постановления, издадени от органите на Министерството за нарушения по Закона за движение по пътищата.