НОВ СРОК НА ВИНЕТКИТЕ

Нова Наредба в Закона по пътищата

На днешното си заседание, взетото решение на кабинета е синхронизирана валидността на годишната винетка с календарната бюджетна година и така срокът на винетката е от 1 януари до 31 декември.

Новата наредба е свързана с условията и реда за събиране всички видове такси по Закона за пътищата, без ТОЛ таксата, която към до момента не подлежи на събиране.

Уточняват се и периодите на валидност на различните винетки, издавани за заплатена такса, според срока, за който ще бъдат ползвани републиканските пътища – включени в трансевропейската пътна мрежа. Това важи и пътища извън нея, или по техни участъци. Отчита се и превозното средство каква категория е.

Срока на валидност на дневните, седмични и месечни винетни стикери според датата на която се издават.