КАК НАМИРАМЕ РАБОТА В ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА

Vine се спира
  През последното десетилетие подходите в търсенето и намиране на работа претърпяха не само развитие, но и се създадоха условия за креативност. Преминавайки във времето от отнемащото време и усилия нерентабилно преглеждане на обявите в ежедневника, закупен от близкия вестникарски павилион, рекламни ръчно напечатани обяви и разпространявани по спирките на градския транспорт, през електронните сайтове, професионалните електронни социални мрежи, достигнахме и до първата услуга в България, к...
More

Банковите Депозити – Ползите от тях

Vine се спира
Безспорен е фактът, че банковите депозити стават все по-малко привлекателни за вложителите, поради намаляващата им доходност през последните години. Но алтернативите за инвестиция не за всички са добре познати. Повечето от нас дори се отнасят с недоверие към инвестиции в ценни книжа. Очакваната висока доходност от стартиране на нов собствен бизнес, също няма потвърждение за реализацията си в кратък срок. Финансовите инструменти и търговията на фондовите борси, са далеч от ежедневието на голяма ч...
More

ЦЕНАТА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ

Vine се спира
При променящите се условия в предлагането на банкови услуги, въпросът за ползите и разходите, свързани с вложенията ни в банковите институции става все по-актуален. Спадът в лихвите по банковите депозити стимулира търсенето на алтернативи за инвестиции. На мястото на очакваните и получавани сравнително добри лихви по депозити, се появяват нови разходи, а лихвените ползи от вложенията ни често се конкурират с разходите, които се начисляват. ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ Към момента лихвите по 12 мес...
More

Приета Наредба №19 на БНБ за Кредитните Посредници

Вноска за банковата система
На 20 октомври 2016 г., БНБ прие наредба 19, с която се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на Централната Банка. Наредбата е свързана със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП). Съгласно приетата наредба №19, лицата, които извършват кредитно посредничество по смисъла на ЗКНИП, трябва да подадат в БНБ необходимите документи за вписване до 21 януари 2017 година.    
More

Кой ще придобие ТБ Виктория ?

Обявената в несъстоятелност Корпоративна Търговска Банка, собственик на 100% от капитала на банка Виктория, даде яснота за допуснатите купувачи до търга за банка Виктория. Това са Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ) и Търговска банка "Д". На първа фаза от наддаването, отпадат Инвестбанк, БТК, консорциумът между "Лев Инс" и австрийския "Каблер Холдинг", консорциумът между Hanson Asset Management и инвестиционния посредник "Еврофинанс" (част от Еврохолд), а също и египетският строителен ...
More