Банки

Държавата ще придобие дял в Първа Инвестиционна Банка

ПИБ

Предвид условията, на които България трябва да отговаря, за да се присъедини към валутния механизъм ERM II, и последната пречка, пред която е изправена, а именно – необходимото увеличение на капитала от 200 милиона лева, държавата ще изкупи акции, представляващи 70% от стойността на необходимото увеличение, като останалите 30% ще бъдат придобити от часен инвеститор. Цената на акциите, ще бъде не по-висока от средната пазарна цена,

Покупката на акциите става чрез Българска банка за развитие, като за целта държавата държавата увеличата капитала й със 140 милона лева. Така ББР става миноритарен акционер с дял под 19%.

Освен присъединяване на България към IRMII, по този начин ще бъде и подпомогнато и влизавнето в банковия съюз. Очакването е това да се случи юли месец, 2020 г., като времето, необходимо за престой ще бъде не по.малко от 2 години.

 

REVOLUT – Дигитална или обикновена банка ?

Базираната в САЩ дигитална банка REVOLUT обяви въвеждането на такси, които до този момент не съществуваха или бяха ниски. Това беше и една от основните причини, потребителите да се насочат към нея.

Предвижда се въвеждане на такси от 12 август 2020 г., като изпращането на пари в чужбина ще струва $1.06 във валутата на съответната страна, 4 франка за транзакции в долар, и 6 франка за транзакции във всяка друга валута.

Също така, промяна има и при  поръчките на свободната борса. Горната граница ще бъде понижена до 1 250 франка, а процентът, който се начислява за поръчка през почивните дни ще се увеличи до 1% като до този момент, той беше 0-5%.

За повече новини свързани с банките и банковата система, посетете специализирания сайт на Фин Сървисиз ЕООД.