Информационен финансов сайт за новини и анализи

...

НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И ФАКТИ

НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И ФАКТИ

НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ПОЛОВИН ВЕК По данни на Департамент по икономически и социални въпроси на ООН, през последните 65 години броят на жителите в България е в интервала 7.1 - 9.0 милиона, като най-високите стойности се отчитат през 80-те години на 20 век, около 9 милиона (1985 – 1987 г.), а най-нисък през последните пет години - от 7.3 до 7.1 милиона души за периода 2011 - 2016 г. Под влияние на вътрешни и външни икономически и политически фактори, населението отчита негативен темп на растеж, който започва през 1987 година, когато се оформя тенденция засилваща се в следващите 30 години. След 2001 година темпът на рас...

Прочетете повече

Новини

ОЛП май 2017 0.00%
30 апр.

ОЛП май 2017 0.00%

БНБ обяви основния лихвен процент за месец май 2017. Стойността му за пореден месец е 0.00%. &nbs...
Определена обща вноска на бнковата система във ФПБ
30 апр.

Определена обща вноска на бнковата система във ФПБ

Вноска на банковата система за ФПБ На 13 април УС на БНБ определя общата сума, която трябва да бъ...
СОТ 161 и СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ СЕ СЛИВАТ
11 мар.

СОТ 161 и СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ СЕ СЛИВАТ

С одобрението на комисията за защита на конкуренцията, водешите в сектора за частни охранителни услу...

КАК НАМИРАМЕ РАБОТА В ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА

Имоти

ЦЕНАТА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ